lnwshop logo

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน thumbnail 1แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน thumbnail 2แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน thumbnail 3
หมวดหมู่ กรมพัฒนาชุมชน
ราคา 389.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 24 พ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2. แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
4. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
5. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุชนเช่นประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน
6. โครงสร้างธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2560-2564
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
9. ถาม – ตอบ ยุทธศาสตร์กรการพัฒนาชุมชน
10. การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนรวม
11. บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน
12. แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
13. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
14. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
15. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
16. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
17. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
1. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยลการลงมติเลือกภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
จ. 120 วัน
 
2. กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประกวดหมู่บ้าน OTOP Village Champion : OVC ครั้งแรกในปีใด
ก. 2545
ข. 2549
ค. 2552
ง. 2555
จ. 2557
 
3. ทฤษฎีใดมีแนวคิดว่า ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย แต่จะเปลี่ยนแปลสังคมไปสู่สังคมที่ดีกว่า
ก. ทฤษฎีความขัดแย้ง
ข. ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม
ค. ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่
ง. ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพา
จ. ผิดทุกข้อ
 
4. IPA คือ (Internal Performance Agreement) การดำเนินงานต้องบรรลุเป้าหมายอะไร
ก. การบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และแผนปฏิบัติราชการ
ข. ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ค. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
จ. ผิดทุกข้อ
 
5. การพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด
ก. อังกฤษ
ข. ฝรั่งเศส
ค. ญี่ปุ่น
ง. สหรัฐอเมริกา
จ. สเปน
 
6. องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ข. คนในชุมชน
ค. กระบวนการพัฒนาชุมชน
ง. นักพัฒนาชุมชน
จ. ผิดทุกข้อ
 
7. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) กำหนดไว้ต้องยื่นภายในวันที่เท่าใด
ก. วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
จ. วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี
 
8. ลักษณะของ โลโก้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอย่างไร
ก. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่บนรูปบ้าน
ข. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ใต้รูปบ้าน
ค. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ด้านซ้ายของรูปบ้าน
ง. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ด้านขวาของรูปบ้าน
จ. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ตรงกลางของรูปบ้าน
 
9. พลังการพัฒนาชุมชน ข้อใดไม่ใช่
ก. พลังความคิด เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
ข. พลังการกระทำ เกิดจากกระบวนการรวมกลุ่ม
ค. พลังจิตสำนึกต่อส่วนรวม เกิดจากกระบวนการอาสาสมัคร
ง. พลังความร่วมมือ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
จ. ทุกข้อ คือพลังการพัฒนาชุมชน
 
10. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยการ “กระตุ้น” ให้ดำเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชนของพัฒนากร เป็นบทบาทการปฏิบัติงานของพัฒนากรในส่วนใด
ก. การส่งเสริม
ข. การสนับสนุน
ค. การวางแผน
ง. การดำเนินการ
จ. ผิดทุกข้อ

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
 
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน
#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
#แนวข้อสอบทีออกบ่อยๆแต่ละปี แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
#รวมเก็งแนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 390 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 094-2915343
ID line :rinbook
ID line : @pki8209a (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : rinrak_22@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นางสาววินท์นิศา  รักภักดี
1. ธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  985-9-25010-3 
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  026-8-38468-5 
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  517-2-12979-2  
 
!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน
----------------------------------------------------------------------
ศูนย์รวมแนวข้อสอบคลิ๊ก↓↓↓↓ 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม


+++ ข้อสอบมี 2 แบบ +++
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 390 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+VCD (MP3) ราคา 680 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD เทคนิคสอบสัมภาษณ์)

สั่งแบบเล่มแจ้งโอนก่อน 18.00 น. ส่ง EMS วันถัดไป
หากต้องการให้ส่ง EMS วันถัดไปกรุณาแจ้งโอนก่อน 18.00 น. ค่ะ
ธ.กรุงไทย สาขาท่าขอนยาง มหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หมวดหมู่สินค้า

ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่เข้าชม12,438 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด8,148 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท20 ก.ค. 2561

ติดต่อเรา

0942915343
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบข้าราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทร : 0942915343
อีเมล : rinrak_22@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก